Bátorság, hazaszeretet, példamutatás

Bátorság, hazaszeretet, példamutatás

Az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma is megemlékezett október 6-ról, nemzeti gyásznapunkról.

Ünnepi műsort adott el az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziumának két évfolyama. Minden tanuló részt vett a műsor összeállításában: a részfeladatokat saját maguk választották ki a diákok, így ők dönthettek arról, melyik téma áll közelebb hozzájuk, azaz még inkább magukénak érezhették október 6-át.

Minden tanuló szerepelt vállalt az ünnepi műsor megvalósításában. Az október 6-i eseményeket, és az ahhoz vezető utat dolgozták fel a gyerekek. Az egyesével elkészített anyagok által össze komplett egésszé, így ők is teljes mértékben magukénak érezhették a feladatot. Nem csak az érettségire való felkészülést szolgálta már ez a közös munka, hanem célunk volt az is, hogy ezáltal is megismerjék hazájukat, történelmünket, nemzetünket és ünnepeinket. Azzal, hogy a részfeladatokat kiválasztották, feldolgozták és egymásnak adták elő, egymástól is tanulni tudtak. Prezentációjuk alapján elmondhatom, hogy elmélyültek a feladatban, alaposan kidolgozták azt

– mondta Biácsi Eszter tanárnő.

A műsor tematikája hat fő pontot tartalmazott. Elhelyezték az eseményt térben és időben; felkutatták a kiváltó okokat és előzményeket; magukról a vértanúkról gyűjtöttek információkat; megvizsgálták a szombathelyi vonatkozásokat; verseket kerestek; ismereteiket pedig plakáton, illetve prezentáció formájában is bemutatták. A történelmi hátteret és ismereteket már az általános iskolában is magukba szívhatták a gyerekek, így mi inkább arra fókuszáltunk, hogy milyen érdekességek fűződnek az aradi vértanúkhoz. Miképpen végezték ki őket – miért úgy? –, miért pont őket ölték meg, milyen hiedelmek kapcsolódnak október 6-hoz, milyen a megítélése Görgei Artúrnak. Ezzel kaphattunk komplex képet az aradi vértanúkról

– tekintett vissza a műsorra Németh Bálint történelemtanár.

A feladatot class roomba is feltöltötték a gyerekek. Így a digitális képességeik fejlesztése is megtörtént, mert a prezentáció felkészítéséhez is fel tudták használni az ott összegyűjtött munkákat. A szombathelyi helyszíneken – a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, ahol az Aradi Emlékfal található meg, illetve az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvarán, ahol az Aradi Vértanúk Fala előtt tiszteleghetünk – személyesen jártak diákjaink.

Az ünnepségen Ady Endre Október 6. című versét hallgathatták meg a résztvevők.

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.