Szülői igazolás

Késés, mulasztás igazolásának módja

Tanóráról való késést igazolni kell. Késés esetén csak hivatalos igazolás (közlekedési akadály, orvosi vizsgálat) fogadható el. Az igazolás elmulasztása esetén a távol maradás igazolatlan mulasztásnak minősül. A tanóráról való késések időtartama összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás hosszát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan Órának minősül. A késések ismétlődése esetén, öt igazolatlan késésért – az igazolatlan órákkal járókövetkezményeken túl a tanuló osztályfőnöki intésben részesül. késő tanuló az Óra további részén részt vehet.

Az előzetes engedély nélküli távolmaradás esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) telefonon, személyesen vagy más módon (pl.: KRETA rendszer, e-mail) értesítenie kell az osztályfőnököt vagy az iskolatitkárt a tanuló távolmaradásától, a távolmaradás okáról, annak várható időtartamáról. Amennyiben a szülő e kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola megteszi a tanuló felkutatása iránti szükséges intézkedéseket.

A szülő (törvényes képviselő) a tanév során összesen legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat előre jelezve az iskola fele, 3 napot meghaladó hiányzást csak orvos igazolhat. A szülő a tanuló távolmaradását, a tanuló iskolába történő visszatérésekor, de legkésőbb a visszatérést követő 8 napon belül köteles igazolni. A határidő elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül.