Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziumának megemlékezését a 9. osztályosok tartották meg.

Knezić Károlyt, Nagysándor Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost, Lahner Györgyöt, Poeltenberg Ernőt, Leiningen-Westerburg Károlyt, Török Ignácot, Vécsey Károlyt, Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidot és Lázár Vilmost Aradon; gróf Batthyány Lajost – Magyarország első miniszterelnökét – Pesten végezték ki 1849. október 6-án.

Az aradi tizenhármakra emlékezett meg három évfolyamunk is: minderről Németh-Sali Bálint, a 9. osztályosok osztályfőnöke számolt be.

A megemlékezés helyszíne az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium udvara volt, hiszen ott egy olyan emlékfalat létesítettek, ahová minden évben egy-egy aradi vértanú képe kerül fel. Idén Aulich Lajos tábornoké, aki az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc harmadik hadügyminisztere volt. Előadást tartottunk róla, hiszen idén van születésének 230. évfordulója. A kilencedikes diákok beszámoltak arról az eseményláncolatról, ami október 6-hoz vezetett. Párhuzamot vontak a mával: az aradi tizenhármak többsége alig-alig beszélt magyarul, ám a történelem sodra egységet kovácsolt közöttünk. Ennek üzenete a mai labdarúgásban érdekelt fiataloknak is szól, hiszen a profi futballban sem számít, hogy ki milyen nemzetiségű, ha van közös cél és eredmény.

A Bolyaiból a Szarka Zoltán utcába vezető úton különböző feladatokat oldottak meg diákjaink.

LearningApps-os feladatokat kaptak a tizedikes és tizenegyedikes tanulóink. Először az Aradhoz kötődő személyek arcképét a nevükkel kötötték össze: ebben segítség lehetett az ötfős csapatok részére az iskolánkban elhelyezett faliújság is. Majd fel kellett ismerniük, kinek az utolsó mondata jelent meg előttük. A harmadik feladat a „Legyen Ön is milliomos!” mintájára egy történelmi feladatsor volt: a kérdések a márciusi forradalomtól október 6-ig bezárólag érkeztek – egyre nehezebbek voltak a kérdések. Zárásként pedig a helyesírás-tudásukról adtak számot a tanulók.